"Лимекс груп холдинг" АД гр. София, България е частно акционерно дружество, основано през 1993 година. Лимекс груп холдинг АД притежава и управлява две шивашки предприятия за конфекция: „Алмина“ АД гр. Лом и „Елит“ АД гр. Павликени.

Дизайн и поддръжка от